บทที่ 42 เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง


"เต๋า" ให้กำเนิดสรรพสิ่ง

หนึ่งให้กำเนิดสอง

สองให้กำเนิดสาม

สามให้กำเนิดสรรพสิ่ง

สรรพสิ่งประกอบด้วยหยินและหยาง

หยินและหยางประสานเกิดสมดุล

ผู้คนไม่อยากเป็น "กำพร้า" "คนโง่" และ "โดดเดี่ยว"

ทว่าเจ้าเมืองขุนนางเรียกตนด้วยคำเหล่านี้

สรรพสิ่งถูกทำลายกลับได้คุณ

หรือได้คุณกลับถูกทำลาย

เป็นเหตุผลที่ผู้คนสอนข้า

ข้าก็นำมาสอนผู้คน

ผู้ใช้อำนาจโหดร้ายไม่มีจุดจบที่ดี

ข้าใช้เหตุผลนี้สอนผู้อื่น

23 views0 comments