top of page

บทที่ 54 ฝึกฝนคุณธรรมเป็นพื้นฐาน


สันทัดสร้างผลงานไม่หวั่นไหว

ชำนาญอุ้มไม่หลุดมือ

จัดพิธีเซ่นไหว้เพื่อสืบสาน "เต๋า"

ชั่วลูกชั่วหลานไม่สิ้นสุด

ฝึกฝนตนมีคุณธรรม

มีน้ำใสใจจริง

ฝึกฝนคนทั้งครอบครัว

ความดีจะมากล้น

ฝึกคนทั้งหมู่บ้าน

ความดีจะเพิ่มทวี

ฝึกคนทั้งประเทศ

ความดีจะอุดมสมบูรณ์

ฝึกคนทั้งโลก

ความดีจะมีทั่วปฐพี

ดังนั้น สำรวจตนจะเข้าใจผู้อื่น

สำรวจครัวตนก็เข้าใจครอบครัวอื่น

สำรวจหมู่บ้านใดจะเข้าใจหมู่บ้านอื่น

สำรวจประเทศใดจะเข้าใจประเทศอื่น

สำรวจทั่วโลกจะเข้าใจทั้งจักรวาล

ข้ารู้สภาพโลกได้อย่างไร โดยใช้วิธีนี้แล

4 views0 comments

Comments


bottom of page