• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 59 การปกครองเน้นคุณธรรม


ปกครองปวงชนตามกฎธรรมชาติ

ดีที่สุดคือประหยัดเรียบง่าย

หากประหยัดเรียบง่าย

เรียกว่าเตรียมแต่เนิ่น

เตรียมแต่เนิ่นเป็นการสั่งสมความดี

สั่งสมความดีไม่มีวันปราชัย

ย่อมมีพลังงานมิอาจประเมินได้

จึงปกครองชาติบ้านเมืองได้

สร้างชาติมีรากฐาน

จะรักษาได้ยาวนาน

นี่แลหยั่งรากได้ลึก

มีฐานเหนียวแน่น

เป็นเหตุที่อยู่ได้ยาวนาน

2 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป