top of page

บทที่ 59 การปกครองเน้นคุณธรรม


ปกครองปวงชนตามกฎธรรมชาติ

ดีที่สุดคือประหยัดเรียบง่าย

หากประหยัดเรียบง่าย

เรียกว่าเตรียมแต่เนิ่น

เตรียมแต่เนิ่นเป็นการสั่งสมความดี

สั่งสมความดีไม่มีวันปราชัย

ย่อมมีพลังงานมิอาจประเมินได้

จึงปกครองชาติบ้านเมืองได้

สร้างชาติมีรากฐาน

จะรักษาได้ยาวนาน

นี่แลหยั่งรากได้ลึก

มีฐานเหนียวแน่น

เป็นเหตุที่อยู่ได้ยาวนาน

3 views0 comments
bottom of page