• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 66 อ่อนน้อมไม่วางตนเหนือผู้อื่น


เหตุที่ท้องทะเลเป็นที่บรรจบของลำนำ้นับร้อยๆ

เพราะทะเลอยู่ปลายน้ำ

จึงเป็นเจ้าแห่งสายน้ำนับพันหมื่นมาบรรจบ

หากอริยบุคคลจะอยู่เหนือผู้คน

พึงใช้คำพูดที่อ่อนน้อม

จะอยู่หน้าผู้คน พึงต้องวางลาภยศอยู่หลัง

ดังนั้น อริยบุคคลจึงอยู่เหนือแต่ประชาไม่รู้สึกเป็นภาระ

แม้อยู่หน้าแต่ไม่รู้สึกเป็นภัย

คนทั่วโลกจึงยินดีให้การสนับสนุน

ด้วยเหตุที่เขาไม่แย่งยื้อ

จึงไม่มีใครแย่งชิงกับเขาได้

3 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป