บทที่ 67 ของวิเศษสามสิ่ง


ทั่วหล้ากล่าวว่าเต๋ายิ่งใหญ่ ไม่มีใครเหมือน

เป็นเพราะเต๋ายิ่งใหญ่มากจนไม่มีอะไรเทียบ

หากเต๋าเหมือนสิ่งใด ก็เป็นสิ่งเล็กกระจิดริดมานานแล้ว

ข้ามีสามสิ่งวิเศษ ยืนหยัดรักษาไว้

หนึ่งคือ รักเมตตา

สองคือ ประหยัด

สิ่งที่สามคือ อ่อนน้อมถ่อมตน

มีรักเมตตาจึงกล้าหาญ

ประหยัดจึงมั่งมี

อ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นผู้นำปวงชน

ปัจจุบันทิ้งเมตตาแสวงความกล้า ทิ้งประหยัดแสวงมั่งมี

ทิ้งอ่อนน้อม เอาแต่อวดดี

สุดท้ายมีแต่ความตาย

ใช้ความรักเมตตา

สู้รบย่อมมีชัย รักษาย่อมมั่นคง

สวรรค์จะช่วยเหลือ ด้วยรักเมตตาปกป้องไว้

3 views0 comments