top of page

บทที่ 68 ใช้พลังของคน


แม่ทัพที่ดีไม่บ้าบิ่น

ผู้เชี่ยวชาญการรบไม่โมโห

ผู้เชี่ยวชาญชนะข้าศึกไม่ประจันหน้า

ผู้เชี่ยวชาญใช้คนย่อมอ่อนน้อม

นี่คือคุณธรรมที่ไม่ชิงดี

นี่คือการใช้พลังของคน

นี่เรียกว่าบรรทัดฐานสูงสุดแต่โบราณ

3 views0 comments

Comentários


bottom of page