top of page

บทที่ 7 : อยู่นอกเหนือสรรพสิ่ง

ดินฟ้ายืนยง ดินฟ้าอยู่ยืนยงได้

ใช่อยู่เพื่อตน

จึงอยู่ยั่งยืน

อริยบุคคลวางตนอยู่หลังกลับได้นำหน้า

อยู่นอกเหนือเป็นตายผลได้เสีย

กลับรักษาชีวิตได้

เพราะไม่เห็นแก่ตัวมิใช่หรือ

จึงประสบความสำเร็จ


คติธรรม

1) ในพุทธศาสนากล่าวว่า “จิตใฝ่มารคือมาร จิตใฝ่ธรรมะคือคนใจพระ” ความสุขสันต์และความสำเร็จของคนเรา ส่วนใหญ่ชี้ขาดที่ระดับการฝึกปฏิบัติจิตของตน

2) ผู้รับใช้ผู้อื่นได้เป็นผู้มีความสุขมากที่สุด

3) ผู้มีชีวิตอยู่เพื่อตนมากเป็นการทำลายตนเองมากไปด้วย

4) ภาวะจิตกำหนดชะตาชีวิต ดวงชะตาจึงกุมอยู่ในมือของตน

5) ช่วยผู้อื่นประสบความสำเร็จ เป็นการช่วยตัวท่านให้ประสบความสำเร็จด้วย

6) หลีกทางให้โดยไม่แก่งแย่ง เป็นตำรับยาเอก ผู้อื่นพัฒนา ตัวท่านก็ได้พัฒนาไปด้วย

7) จะให้เรื่องราวเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน อยากให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเสียก่อน

8) เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานให้ครอบครัว มนุษยชาติและไตรภพสันติสุข คือหน้าที่ของเรา
1 view0 comments
bottom of page