top of page

บทที่ 76 อยู่ในฐานที่อ่อนนุ่ม

มีชีวิตร่างกายจะอ่อนนุ่ม

สิ้นชีวิตจะแข็งทื่อ

ต้นไม้มีชีวิตจะอ่อนละมุน

หลังจากตายแล้วจะเฉาแห้ง

ดังนั้น สิ่งที่แข็งคือไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตอ่อนละมุน

อวดอำนาจด้วยทหารไม่ได้ชัย

ต้นไม้ใหญ่จะถูกตัดโค่น

เข้มแข็งใหญ่โตอยู่ที่ฐาน

สิ่งที่นุ่มนวลอยู่ด้านบน


คติธรรม

1) เห็นว่าตนถูกต้องแล้วมองผู้อื่นไม่ขึ้น เป็นความโง่เขลาและขาดธรรมะ

2) หลักการของชีวิตคือ มองจากภายใน มิใช่มองจากภายนอก และดูจากการพัฒนา มิใช่ดูจากเปลือกนอก

3) ผู้เข้มแข็งที่แท้จริงคือผู้อ่อนแอ เป็นผู้มีกระดูกเอ็นอ่อนแต่มือกำได้แน่นเหมือนดั่งทารก

4) การปฏิบัติอย่างตายตัวมีอะไรดี มิสู้พลิกแพลงตามสภาพที่เป็นจริง


1 view0 comments
bottom of page