top of page

บทที่ 78 ความคิดเห็นที่ถูกต้องดูเหมือนไม่ถูกต้อง

โลกนี้ไม่มีสิ่งใดอ่อนละมุนเท่าน้ำ

ทำลายสิ่งที่แข็งไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าน้ำ

ดังนั้น ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้

อ่อนพิชิตแข็งได้

นุ่มพิชิตแกร่งได้

ผู้คนทั่วหล้ารู้ดี แต่ทำไม่ได้

อริยบุคคลจึงกล่าวว่า ผู้รับอัปยศของชาติได้

จึงสมเป็นประมุขของชาติ

ยอมรับภัยพิบัติ จึงเรียกว่าผู้นำได้

พูดด้านตรงเหมือนด้านกลับนั่นเอง


คติธรรม

1) คำพูดจะพูดอย่างไรนั้นไม่สำคัญ เรื่องราวจะพัฒนาไปอย่างไรสิจึงเป็นข้อสำคัญ โปรดให้ความสำคัญกับหลักการและพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม

2) ถ้อยคำภาษามีลักษณะสองด้าน เมื่อทำความเข้าใจลักษณะสองด้านนี้แล้ว ตรงเข้าสู่ต้นกำเนิด ท่านจึงจะสามารถเข้าใจเหตุผลของเรื่องราวได้อย่างแท้จริง

3) น้ำมีคุณสมบัตินุ่มนวล เข้มแข็งและรุนแรงที่สุด ความนุ่มนวลพิชิตความแข็งแกร่งได้ แต่ความแข็งแกร่งพิชิตความนุ่มนวลไม่ได้

4) ชีวิตที่เป็นจริง แนวโน้มของสถานการณ์การล้มล้างและล่มสลายด้วยความนุ่มนวลนำมาซึ่งการพัฒนาที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องเน้นโครงสร้างที่แกร่งเกินไป

5) คำพูดด้านตรงเหมือนด้านกลับ แต่ไม่แน่ว่าคำพูดด้านกลับจะเหมือนด้านตรงไปด้วย ด้านตรงด้านกลับ ต้องคิดทบทวนให้ดี หากมีสติ มีความเข้าใจ และสามารถพลิกแพลงได้ คือการฝึกฝนที่แท้จริง


2 views0 comments

Comments


bottom of page