top of page

พิกัดของชีวิต : เซวเฉิง

Updated: Nov 4, 2021


ชีวิตดุจดังพิกัด พิกัดแนวขวางเป็นตัวแทนชะตาของเรา ไม่ว่าเราจะฝึกปฏิบัติหรือไม่ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นบทเรียนที่เราจำเป็นต้องฝึกฝน เราหนีไม่พ้นและจำต้องเผชิญหน้า


พิกัดแนวดิ่งเป็นตัวแทนโชคของเรา ความคิด คำพูด การกระทำและการเกิดอารมณ์การคิดชั่ววูบของเรา ล้วนแต่แสดงถึงคุณสมบัติภายในของเราทั้งนั้น เมื่อเรานำกฎธรรมชาติในจักรวาลของเต๋าและคุณธรรม (เต๋อ) ละลายเข้าสู่โลหิตของเราอย่างแท้จริง จึงสามารถมีความกล้าเหนือกว่าชะตาชีวิตของเรา แปรเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้


การที่คนเราสัญจรมายังโลกใบนี้ ล้วนแต่มีภารกิจที่เขากำหนดไว้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเวลายาวหรือสั้นก็ดี ยามมีชีวิตต้องอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย เช่นนี้จึงจะเป็นการรู้บุญคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา ตลอดจนสรรพสิ่งในฟ้าดินที่คอยคุ้มครองและมีพระคุณต่อเรา


ความไม่จีรังของชีวิตดุจดังเงาตามตัว ทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหน้าความตาย บรรดาทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงผลประโยชน์ และเกียรติยศทั้งปวง เป็นต้น อันเป็นสิ่งนอกกาย เราไม่อาจนำติดตัวไปได้สักอย่าง ท้ายที่สุดเราเพียงสามารถนำพาวิญญาณที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าไปเท่านั้น ทุกๆ ช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติ ค่อยๆ ถอดหน้ากากจอมปลอมของตนออกอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และเปรียบเทียบกับตนเองตลอดกาล รวมทั้งการเรียกร้องภายในของตน จึงจะสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงยิ่งขึ้นได้


สำหรับเวทีการรับใช้ กล่าวจากทัศนะส่วนตัวแล้ว มันไม่อาจเป็นตัวแทนแห่งความหมายที่แท้จริงของการฝึกปฏิบัติ เวทีเป็นเพียงสนองโอกาสให้เรารู้จักและมองเห็นตนเอง เราสามารถมองเห็นจุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง เช่นนี้เป็นการให้เราปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและทิศทางใหม่ได้ เราได้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางกรอบแคบ ๆ ของอัตตาเป็นเวลานาน ได้ถือสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทำให้ยิ่งเดินยิ่งไขว้เขว ในที่สุดจึงเดินสวนทางกับเต๋า


กล่าวสำหรับโรคภัยไข้เจ็บ เรานั้นสัมพันธ์กับมันอยู่ตลอดเวลา หากเอาแต่ค้นหาคำตอบและพลังจากภายนอกถ่ายเดียว ได้แต่ถูกบีบให้ตัดขาดเรากับพลังธรรมชาติของฟ้าดิน สุดท้ายทำให้ตนถลำสู่สภาพที่ลำบากยากแค้นซึ่งโดดเดี่ยวขาดความช่วยเหลือ ทั้งยิ่งถลำยิ่งลึก


ดังนั้น ฉันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเวลาและสถานที่ล้วนแต่ต้องค้นหาพลังและคำตอบจากร่างกายของตน ในยามที่เรามีความสามารถ จึงต้องเริ่มปฏิบัติจากการบ้านสามข้ออันเป็นข้อพึงปฏิบัติให้ได้ทุกวัน สั่งสมสำรองไว้เป็นพลังงานแห่งคุณธรรมนำโชคของเรา จึงจะสามารถทำให้เรามีการเตรียมพร้อมย่อมไม่มีภัยพิบัติ เมื่อโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาอะไรมาเยือนก็ตาม เราจึงสามารถรับมือได้โดยไม่สะทกสะท้าน โดยใช้มาตรการบำบัดสามส่วนหล่อเลี้ยงเจ็ดส่วน และภาวจิตที่สงบนิ่ง ปฏิบัติจนรู้ รู้สึกได้และเข้าใจ และเป็นบทเรียนของการสลายทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างมีกับไม่มีจากสิ่งที่ปฏิบัติ

สำหรับครอบครัวเป็นสถานธรรมของการฝึกปฏิบัติของเราที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าเราจะได้รับคำชมเชยจากภายนอกว่าดีมากเพียงใด ได้กำไรเงินทองมากขึ้นอีกเท่าใด ไม่อาจต้านทานคำพูดที่ให้กำลังใจและสนับสนุนของคนในครอบครัวได้ ดังนั้น การฝึกปฏิบัติจึงต้องเริ่มฝึกจากญาติสนิทผู้ใกล้ชิดที่สุดข้างกายของเราก่อน ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ข้างนอกเหนื่อยมากสักปานใด ต้องกล้ำกลืนความไม่เป็นธรรมมากแค่ไหน ขอเพียงก้าวเท้าเข้าประตูบ้าน อุปสรรคทั้งหลายแหล่จะถูกเราขจัดไปได้ ภายใต้ความรักและการอำนวยพรของคนในครอบครัว ทำให้เราเปี่ยมด้วยพลังไม่มีที่สิ้นสุดใหม่อีกครั้ง ดังนั้น จะมีงานยุ่งปานใดจงอย่าได้ลืมการฝึกเชื่อมมูลรากกับคนในครอบครัวและเริ่มปฏิบัติเลย


จงกุมโชคชะตา มีท่าทีที่ดีต่อชีวิต และทะนุถนอมโอกาสที่สวรรค์มอบให้เราเป็นอย่างดี ทำให้เรามีความสามารถฝึกฝนตนเองได้

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page