top of page

มองดูคล้ายเป็นการให้เพื่อผู้อื่น ความจริงเป็นการรักษาตนเองไว้ : หลินหลง

Updated: Nov 4, 2021


เดือน ส.ค. ปีนี้หน่วยควบคุมและตรวจตราการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์กลางได้ตั้งฐานปฏิบัติการที่มณฑลเจ้อเจียง ด้วยเหตุนี้ จึงมีธุรกิจมากมายในมณฑลเจ้อเจียงพากันปิดกิจการหรือยุติการผลิต หรือลดการผลิต ในอาชีพชุบสังกะสีด้วยความร้อนนี้ ในมณฑลเจ้อเจียงมีโรงงานร้อยละ 90 ได้ยุติการผลิตเพื่อหลบเหตุการณ์ มีเพียงธุรกิจของเราที่ดีเด่นหนึ่งเดียวซึ่งทำการผลิตตามปกติ บรรดาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการชุบสังกะสีด้วยความร้อนในเขตหนิงโปล้วนมาทำการแปรรูปที่บริษัทของเราเกือบทั้งหมด งานการผลิตของบริษัทเราจึงต่อเนื่องไม่ขาดสาย ชื่อเสียงจึงเลื่องลือไปไกลในชั่วเวลาแปลบเดียว

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เล่า เพราะผู้นำระดับสูงของสำนักงานใหญ่เราได้ฝึกฝนเต๋าอบรมคุณธรรม ปฏิบัติตามสภาวะการฝึกอบรมของผู้ปราดเปรื่องในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 33 ที่กล่าวว่า “รู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญา รู้จักตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศ เอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลัง ชนะตนเป็นผู้เข้มแข็ง” ก่อนหน้านี้สองปีทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศ ได้เห็นถึงแผนที่วางไว้อย่างชาญฉลาดของผู้นำระดับสูงในบริษัทเราว่า ได้ทำการอุทิศเพื่อคุ้มครองสภาพแวดล้อมไว้อย่างแน่นอน เพื่อบทบาทการนำหน้าของอาชีพชุบสังกะสีด้วยความร้อน และสนองหลักประกันในการส่งมอบสินค้าของเพื่อนฝูงและลูกค้าเพื่อยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ และสนองเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดสะอ้านเพื่อพนักงาน ในเวลาเดียวกัน ยังสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอีกด้วย


เพื่อสังคม

การปรองดองสังคมเป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์ตลอดกาล มนุษย์ปรองดองกับธรรมชาติ จึงสามารถบรรลุถึงการปรองดองอันยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตได้ ผู้คนใฝ่ฝันการดำรงชีวิตที่ดีงามด้วยการ “กินดีอยู่ดีอาภรณ์งาม” เรื่องนี้ต้องการให้ทุกธุรกิจกับทุกคนใช้ความพยายามและอุทิศ แม้ว่าหลังจากที่บริษัทเราได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเทคนิคการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ว่ามีหลักประกันความปลอดภัยต่อการผลิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการระบายน้ำเสียด้านการผลิตเป็นศูนย์ การประหยัดพลังงานและลดการสิ้นเปลืองเป็นเป้าหมายทางเลือกอันดับแรกของเรา โดยมีหนังสือรับรองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมมูล ได้รับการสนับสนุนและชมเชยจากลูกค้า ยังมีลูกค้าต่างชาติมากมายมาดูงานที่บริษัทเราแล้วล้วนแต่ยกนิ้วโป้งให้ ในใจของลูกค้าได้หลงเหลือเครดิตและชื่อเสียงที่ดีงามของบริษัทไว้


เพื่อพนักงาน

เดิมทีบริษัทของเราก็มีการติดตั้งอุปกรณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ตามการยกระดับการเรียกร้องของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปกรณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดิมไม่อาจบรรลุข้อเรียกร้องของปัจจุบัน หลังจากผ่านการปรับปรุงแก้ไขเทคนิคการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของปี 2015 แล้ว ได้ดำเนินการปิดหมอกควันและกรดทั้งหมดแล้วค่อยจัดการ เมื่อผ่านการตรวจสอบได้บรรลุตามมาตรฐานการระบายน้ำเสียของประเทศโดยสิ้นเชิง ทำให้ทั้งโรงกลึงสะอาดสะอ้าน คนแปลกหน้ามาที่บริษัทมองไม่ออกว่าเราเป็นโรงชุบสังกะสีด้วยความร้อน เราได้สนองสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สะอาด อนามัย และดีงามยิ่งขึ้นเพื่อพนักงาน ทำให้พนักงานของเราได้ทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบและมีอากาศที่บริสุทธิ์ ประกันให้พนักงานมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง


เพื่ออาชีพ

ท่ามกลางวิถีการพัฒนาของธุรกิจ ธุรกิจจำเป็นต้องเดินเส้นทางที่พัฒนาต่อไปได้ จำเป็นต้องรักษาการติดต่อและร่วมมือกับเทคนิคที่ก้าวหน้าและแนวหน้าสุดของภายในและภายนอกประเทศ ในเวลาเดียวกันต้องรักษาความมีสติและความรู้สึกต่อวิกฤตตลอดกาล เดินตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของประเทศอย่างกระชั้นชิด จึงจะเป็นเส้นทางการพัฒนาธุรกิจที่จำเป็นต้องผ่าน การลงทุนทางด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงเทคนิคทางธุรกิจ บริษัทเราทำได้ดีเยี่ยม และมีจุดยืนที่มั่นคง หลังจากผ่านการปรับปรุงเทคนิคการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2015 แล้ว ได้รับการยอมรับและการประเมินค่าที่ดีจากรัฐบาลและกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ในเวลาเดียวกันยังสร้างแบบอย่างแก่วิชาชีพอีกด้วย


เพื่อธุรกิจ

หลังจากผ่านการปรับปรุงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว งานของบริษัทเราไม่มีการลดกลับเพิ่มมากขึ้น ปีนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วทั้งหมดกำลังตกต่ำ โรงงานหลายแห่งทำงานวันนี้แล้ว ยังไม่ทราบพรุ่งนี้จะมีงานไหม ส่วนโรงงานหวีเหยาของเรามิเพียงบรรลุเป้าหมายแห่งปีที่ทางสำนักงานใหญ่กำหนดแล้ว ทั้งยังบรรลุถึงระดับสูงสุดนับแต่เปิดโรงงานหวีเหยาเป็นต้นมา

ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” กล่าวว่า “ชำนาญการให้แลความสำเร็จ” ขอเพียงเราคำนึงถึงพนักงาน ลูกค้า สังคมและธรรมชาติตลอดมา ธุรกิจของเราจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองกับธรรมชาติและสังคมได้ จนถึงฐานธุรกิจยั่งยืนอย่างแท้จริง

1 view0 comments
bottom of page