top of page

รำมวย ออกกายบริหาร 3-5 ปี ยังป่วยอยู่เป็นเพราะเหตุใด

ถาม ดิฉันฝึกมวยและออกกายบริหารเป็นเวลา 3 -5 ปีแล้ว เหตุใดกระดูกสันหลังยังคลอนได้ เป็นเหตุให้สะโพกซีกซ้าย น่องกับกระดูกคอและไหล่ซ้ายยังปวดอีกเล่า


ตอบ อันที่จริงเราฝึกมาเป็นเวลา 3 - 5 ปีแล้วยังได้ผลไม่ดี โดยทั่วไปมีสาเหตุอยู่ 2 ประเภท ประเภทหนึ่งคือ อาจจะขาดแคลเซียม ประเภทที่สองคือ เรายังไม่เข้าใจเนื้อหาสาระการฝึกฝนหลอมหล่อภายในของเพลงมวยและกายบริหารเต้าเต๋อซิ่นซีที่เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการฝึกฝนหลอมหล่อ ถ้าหากท่านเพียงแค่นั่งหลับตา ผ่อนคลาย สงบและรอเวลาให้ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง นั่นนับว่าเป็นการพักผ่อนที่ถูกใจได้เท่านั้น เป็นการปรับสมองสักครู่อย่างสบายๆ ยังนับไม่ได้ว่าเป็นการฝึกฝนหลอมหล่ออย่างแท้จริง หากออกกำลังกายและรำมวยทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายทั่วไป เป็นการออกกายบริหารรำมวย และเป็นการฝึกปฏิบัติจิตแบบธรรมดาทั่วไปเท่านั้น หากยังไม่ได้ผลท่านก็ร้องเพลงอีก เข้าใจเนื้อหาของมวยและกายบริหารเต้าเต๋อซิ่นซี เมื่อทราบว่าที่เรียกว่าเต้าเต๋อชินซีคืออะไร ท่านจึง

จะทราบว่าทำอย่างไรให้ตนเองมีชีวิตอยู่อย่างสบายอกสบายใจทุกวัน


ครั้งที่แล้วมีบางท่านถามว่า เวลารำมวย 10 นิ้วมีความรู้สึกเหมือนถูกเข็มแทง จะผิดปกติหรือไม่ อาการนี้เป็นปรากฎการณ์ที่เป็นปกติ หมายความว่าเต๋าได้โคจรในร่างกายเป็นปกติแล้ว ถ้าในร่างกายมีบริเวณไหนผิดปกติ เต๋าจะทำการปรับให้โดยอัตในมัติ บางครั้งเวลาปรับจะมีอาการเจ็บปวดบ้างไม่ต้องไปสนใจ รอจนรำมวยและออกกำลังกายเสร็จแล้ว ก็จะรู้สึกสบายมากเป็นพิเศษCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับหลักธรรมคุ้มครองมนุษยชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 3)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 295
5 views0 comments

コメント


bottom of page