13 กันยายน 2563 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก

ณ เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี


กำหนดการ

05.30 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรให้ไตรภพสันติสุข

09.00 น. ต้อนรับสู่เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

09.10 น. รวบรวมพลังจิตเตรียมพร้อมอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติโลก

09.30 น. กิจกรรมรวมจิตหนึ่งใจเดียวเปิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในร่างกายเพื่อสลายภัยพิบัติ

09.30 น. พิธีกรกล่าวสวัสดีและนำเข้าสู่รายการ

09.40 น. ประธานมูลนิธิฯ : คุณวิศิษฎ์ เมธีภาคย์ กล่าวเปิดงาน

10.00 น. บรรยายพิเศษ

10.50 น. ร้องเพลงสัตยาธิษฐานสลายภัยฯ

11.20 น. พิธีกรนัดหมายและแบ่งสถานที่ตามกลุ่มเพื่อฝึกกายบริหารพร้อมกัน

11.30 น. รับประทานอาหาร

12.30 น. ฝึกกายบริหารเต้าซิ่นร่วมกัน

13.00 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต

13.15 น. คัมภีร์เต้าเต๋อจิงกับการสลายภัย

14.00 น. รวมจิตหนึ่งใจเดียวนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก

15.00 น. พิธีปิด

15.15 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
49 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป