อ่านหนังสือ 23 ก.พ.62

มาอ่านเต้าเต๋อจิงเพื่อเพิ่มพลังจิต พัฒนาตนให้สมบูรณ์ และแบ่งปันสิ่งที่ดีงามร่วมกัน เริ่มเวลา 8.30 - 12.00 น.
12 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป