top of page

เวลาฟังการบรรยายรู้สึกปวด เป็นเพราะเหตุใด

ถาม เวลาที่ดิฉันฟังการบรรยายอยู่ข้างล่างนั้นรู้สึกปวดบริเวณสะบักด้านซ้ายมาก ปวดเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงซึ่งวันธรรมดาไม่มีปรากฏการณ์เช่นนี้ เหตุใดวันนี้จึงมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ ?


ตอบ การแพทย์ตะวันออกเห็นว่า เมื่อมีอาการปวด หมายถึงเส้นโลหิตไหลเวียนไม่สะดวก เมื่อเส้นโลหิตไหลเวียนไม่สะดวกก็จะมีอาการปวด เมื่อปรับให้เกิดความสมดุลแล้วก็จะไม่มีอาการปวด

การเจ็บปวดเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงขอบเขตของโรค ขอเพียงมิใช่ป่วยมากจนเหลือวิสัยที่จะเยียวยาได้ ถึงจะป่วยเป็นโรคก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว แพทย์ท่านหนึ่งเห็นว่าการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างฟังการบรรยายเต้าเต๋อซิ่นซีเป็นการกวาดตรวจโรคโดยอัตโนมัติที่ไม่ต้องผ่าตัด เป็นปรากฏการณ์ก่อนโรคจะหาย


การร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติเป็นหมู่คณะ จะทำให้ชีวิตของเราเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติยินดี การเจริญภาวนาพลังรักของกิจกรรมร่วมฝึกปฏิบัติสามารถปรับสุขภาพทั้งกายและใจของเราได้ ผู้ที่ฝึกฝนจนถึงขั้นไร้อัตตายิ่งสามารถสัมผัสถึงธรรมปีติอันเป็นพลังฟ้าดินที่สูงสุดได้CR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประมวลกฎเกณฑ์สีทองเกี่ยวกับสุขภาพ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 1)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 216
3 views0 comments

Comments


bottom of page