top of page

เหตุใด..ฟังเพลงเต้าซิ่นแล้วมีน้ำตาไหล?

ถาม เหตุใดเมื่อฉันฟังเทปเพลงของเต้าเต๋อซิ่นซีแล้วมีน้ำตาไหลอาบแก้ม ?


ตอบ อันน้ำตาไหลนี้มิใช่น้ำตาที่ไหลจากเรือนร่างของท่าน แต่เป็นน้ำตาที่หลั่งจากจิตวิญญาณของท่าน เป็นน้ำตาที่เปี่ยมด้วยธรรมปีติอันอบอุ่นหอมกรุ่นไร้ขีดจำกัด เป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่ามนุษย์เป็นองค์รวมของกายสังขารอันมีเนื้อหนังมังสากับจิตวิญญาณ กายสังขารนั้นมีรูปมีร่าง ส่วนจิตวิญญาณนั้นไร้รูปไร้ร่าง การที่กายสังขารถือกำเนิดมาในโลกใบนี้มีรูปมีร่าง จำเป็นต้องผ่านวิถีการโคจรของโลกที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การสิ้นสุดของกายสังขารก็คือ จุดจบแห่งชีวิต ดังนั้น จึงกล่าวว่า ชีวิตที่มีรูปมีร่างมักจะมีขีดจำกัด ชีวิตมนุษย์นั้นไม่จีรังและมีเวลาสั้นมาก แต่ทว่าหากเราตามหาเต๋าในจิตของเรากลับคืนมา เข้าสู่อาณาจักรไร้อัตตา ข้าสู่ภาวะที่รู้แจ้งอย่างสิ้นเชิง จิตวิญญาณของเราก็จะได้รับความสุขความมั่นคงตลอดชีวิต มาตรแม้นกายสังขารอันมีเนื้อหนังมังสาของเราได้อำลาจากโลกนี้ไป จิตวิญญาณของเราก็ยังจะสถิตอยู่ในโลกชั่วนิรันดร์ ไม่ดับสูญชั่วกาลนาน วันนี้เรามาอยู่ด้วยกัน ร่วมกันเพียรพยายามด้วยกัน เราต่างเข้าใจเหตุผลหนึ่ง เหตุผลนี้ก็คือการศึกษาปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เป็นธรรมวิถีหนึ่งไม่มีสอง ในการตามหา “เต๋า” ในจิตของเรากลับคืนมา การศึกษาปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีเป็นกุญแจทองสำหรับตามหา “เต๋า” ในจิตของเรากลับคืนมา ส่วนน้ำตาไหลนี้อาจเป็นเพราะเทพในจิตวิญญาณของท่านซาบซึ้งในความซื่อสัตย์ภักดีของท่าน น้ำตานี้เปรียบเหมือนต้นกล้าที่เหี่ยวเฉามานาน เมื่อได้รับน้ำค้างและฝนทิพย์ น้ำตานี้ก็เหมือนดั่งนกในกรงเมื่อได้รับอิสรภาพเหินสู่ท้องนภา ขอให้เพียรพยายามกันเถิด บนฟ้าก็ดี ใต้ฟ้าก็ดี มีเพียง “เต๋า” ในจิตของเราเท่านั้นที่น่าเทิดทูนน่ายกย่องที่สุด และเป็นขุมทรัพย์อันไม่มีที่สิ้นสุดCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประมวลกฎเกณฑ์สีทองเกี่ยวกับสุขภาพ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 1)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 211-21212 views0 comments

Comments


bottom of page