top of page

ใช่หรือไม่ที่ว่า อดอาหารที่ใช้เวลายิ่งนานเท่าไรจะได้ผลยิ่งเด่น

ถาม ใช่หรือไม่ที่ว่าอดอาหารที่ใช้เวลายิ่งนานเท่าไรจะได้ผลยิ่งเด่น


ตอบ เรื่องนี้ก็ไม่แน่เหมือนกัน เพราะว่าเต๋าธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ การอดอาหารมิใช่เจตนากระทำการงดอาหาร ถ้าเป็นการแสดงความต้องการที่ขาดคามพอดีมากไปกลับจะให้โทษ กล่าวโดยทั่วไปแล้ว บรรทัดฐานในการตรวจสอบการอดอาหารคือคำพูด 4 ประโยค ประโยคที่ 1 คือ ไม่หิว ประโยคที่ 2 คือ

ไม่อยากรับประทาน ประโยคที่ 3 คือ ท่านจึงไม่รับประทาน ประโยคที่ 4 คือ มีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากเป็นเช่นนี้ ท่านก็สามารถทดสอบกระบวนการของการอดอาหารได้ การอดอาหารพัฒนาสมรรถวิสัยซอฟต์แวร์ของร่างกายได้ การอดอาหารจึงเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการการฝึกฝนสมรรถวิสัยชอฟด์แวร์เต้าซิ่น เมื่อไม่หิวไม่อยากรับประทาน ท่านก็ไม่รับประทาน อย่าได้ลังเลหรือมีนัยอื่นใดๆ ทั้งสิ้น คำพูดประโยคที่ 4 เป็นบรรทัดฐานการพิสูจน์และตัดสิน คำว่ามีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการอดอาหารล้างพิษที่เป็นปกติวิสัย การไม่รับประทานอาหารเป็นปรากฎการณ์ของการอดอาหารอย่างหนึ่ง แต่บางคนดื่มน้ำบ้าง รับประทานน้ำซุปผักและผลไม้บ้าง เป็นต้น ทว่ารับประทานน้อยมาก สำหรับบรรทัดฐานของการอดอาหารนั่น คืออะไรก็ไม่รับประทาน แม้กระทั่งน้ำก็ไม่ดื่มCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับรากฐานการก่อเกิดสิ่งปฏิหาริย์ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 2)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 253
10 views0 comments
bottom of page