top of page

ในการศึกษาเต้าเต๋อ บางคนได้ผลเร็ว บางคนได้ผลช้า เพราะเหตุใด

ถาม ในชั้นศึกษา เหตุใดบางคนได้ผลเร็ว บางคนได้ผลช้า


ตอบ สาเหตุนั้นมีความสลับซับซ้อน เป็นต้นว่า เกี่ยวข้องกับการรับรู้เข้าใจและความลึกซึ้งด้านต่างๆ ในเต้าเต๋อซิ่นซี ตลอดจนกุมได้สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ด้วยCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับรากฐานการก่อเกิดสิ่งปฏิหาริย์ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 2)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 256
6 views0 comments

Comments


bottom of page