top of page

คำอำนวยพร 22 มกราคม 2565

Updated: Jan 24, 2022**  หลายคนเมื่อกล่าวถึงคำว่า “เต้าเต๋อ”  เรากลับกล่าวถึงแต่ “เต๋อ” (คุณธรรม)  โดยไม่กล่าวถึง “เต๋า”  แต่เต๋าคือกฎ  เต๋อคือการปฏิบัติตามกฎ  เต๋าคือมาตรฐานเดียวในการวัดคุณธรรม  หากไม่มีเต๋าเป็นมาตรฐาน  คนเราจะใช้ตนเองเป็นมาตรฐานในการตัดสินผู้อื่น  ดังนั้นตนย่อมไม่มีวันผิด  แต่เมื่อไม่ยอมรับผิด  ย่อมไม่อาจพูดถึงการแก้ไขได้  เมื่อไม่แก้ไข  จะไม่เติบโต  เมื่อไม่เติบโต  ชีวิตจะหดเล็กลง  สภาวะจิตสับสน  พลังกระจัดกระจาย  เมื่อคิดว่าตนถูกต้องอยู่ตลอด  จะสัมผัสถึงความสุขได้ยาก  เพราะอารมณ์เชิงบวกล้วนมาจากการปฏิบัติตามเต๋า


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[เมื่อในใจมีรัก โลกจึงไม่วุ่นวายได้]


2.3 เมื่อในใจมีรัก โลกจึงไม่วุ่นวายได้


การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือการฝึกปฏิบัติเข้าสู่ภายใน เมื่อเข้าสู่ภายใน จิตใจจึงจะสงบได้ ตามหาพลังแห่งชีวิตกลับคืนมา และค้นพบมูลเหตุแห่งปัญหา


วันนี้ โลกที่เราพึ่งพาอาศัยเพื่อการอยู่รอดก็ป่วยแล้ว สิ่งที่โลกซึ่งเป็นมารดามอบแก่เรา เดิมทีเพียงพอที่จะให้เราและสรรพสิ่งทั้งหลายใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปรองดองได้ แต่มนุษย์กลับดึงดัน “จงใจครอบครองทั่วหล้า” ด้วยท่าทีราวกับว่าเป็นของเราแต่ผู้เดียว ถือโลกธรรมชาติเป็นคลังสมบัติส่วนตัว ตักตวงทรัพยากรตามอำเภอใจ ทำลายสิ่งแวดล้อม เบียดเบียนสิทธิ์ในการอยู่รอดของชีวิตอื่น เวลานี้มนุษย์เปรียบเสมือน “เชื้อโรค” ที่ร้ายแรงที่สุดของโลกเสียแล้ว เพื่อปกป้องสรรพสิ่งสรรพชีวิตทั้งหลาย โลกจำต้องใช้ภัยธรรมชาติเพื่อต่อต้านมนุษย์ และเป็นการเตือนให้เราฟื้นฟูความสมดุล


ระบบนิเวศของโลกป่วยแล้ว ปัจจัยสำคัญคือความคิดของมนุษย์เบี่ยงเบนไป ยาที่ใช้ในการรักษาคือ “ฝึกธรรมะ” การ “ฝึกธรรมะ” หมายถึง มนุษย์จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ เมื่อฝึกธรรมะจึงจะทำให้ร่างกายดียิ่งขึ้น จิตใจสมบูรณ์ สมองแจ่มใส และมีประสิทธิผลในการเรียนดียิ่งขึ้น การฝึกธรรมะต้องชำระล้างขยะในการคิด ฝึกฝนคุณสมบัติขั้นเทพให้เป็นอัตลักษณ์ มองสรรพชีวิตเสมือนร่างเดียวกับตน เมตตาทุกคนอย่างไร้เงื่อนไข การฝึกธรรมะเปรียบเสมือนมารดาที่ดูแลทุกชีวิต


เต๋าคือมารดาของสรรพสิ่งทั่วหล้า การฝึกธรรมะคือการเรียนรู้จิตใจของธรรมชาติผู้เป็นมารดา เมื่อเราใช้จิตใจของแม่ผู้เมตตาไปทำความเข้าใจทุกคนและทุกเรื่องราว ไปสร้างความอบอุ่นให้จิตใจและวิญญาณของแต่ละคน เมื่อเราใช้มือของมารดาผู้เมตตาไปนำพาค้ำชูผู้คน ใช้ร่างกายไปดูแลและมอบอุทิศ เราจึงจะเข้าสู่เต๋าได้ และแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตนออกมา


คุณสมบัติของเต๋าคือความสมดุล เต๋ามิใช่สิ่งอื่นใด แต่คือความรัก หลายคนทลายขีดจำกัดของกรอบรูปแบบชีวิตที่มีอยู่เดิมไม่ได้ เพราะเขาไม่เคยทำให้การ “ถ่ายทอดความรักไปทั่ว” กลายเป็นพฤติกรรมหลักของตน แต่ชีวิตจะยืดยาวได้บนพื้นฐานที่ไร้อัตตาและให้คุณแก่ผู้อื่นเท่านั้น กฎแห่งความรักนี้มีพลังมาก สามารถดึงดูดปัญญารวมหมู่ในจักรวาลมาอำนวยพรและช่วยเหลือเรา เมื่อในใจมีรัก โลกจึงไม่วุ่นวายได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 22 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1447)

* * *


** 很多人说起“道德”,他们只讲“德”,而不知“道”。但道是规律,德是按规律做,道是德唯一的衡量标准。若没有道作为标准,人就会以自己为标准去审判别人,那错的当然不会是自己。但不认错,就谈不上改善;不改善,就不成长;不成长,生命就萎缩,心态就纠结,力量就消散。永远认为自己正确,很难感受到快乐,因为所有正向的情感都来自合道。

早安!* * *


22心中有爱,世上才能无事

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载22


十五、心中有爱,世上才能无事。


《道德经》学用是向内走的修行,向内走,才能静得下心,找回生命的力量,找到问题的根源。


今天,我们赖以生存的地球也病了。大地母亲给我们的,原本足以让我们与万物和谐共生。但人类却偏要以唯我独尊的姿态来“有事取天下”——把自然界当作私人仓库,肆意掠夺资源、破坏环境,剥夺其他生命的生存权利。今时今日,人类俨然已经成了地球体内最大的“病菌”,为了保护万物众生,地球只能以天灾人祸发动对人类的抵抗,以警醒我们、恢复平衡。


地球生态病了,关键还是人类的思维出偏了,疗愈的药方就是“为道”——“为道”表示人必须遵循自然规律。为道才能让身体更好、精神更充实、脑子更灵光、学习效率更高;为道就是要清理掉思维中的垃圾,亮化神性品质,生发同体大悲、无缘大慈;为道就是像母亲一样去爱护所有生命。


道是天地万物共同的母亲,为道就是学习大道母亲的精神。当我们用一颗慈母的心去理解每个人、每件事,去温暖每颗心、每个灵魂;当我们用一双慈母的手去引领大家、托起大家;当我们用一副慈母的身躯去供养大家、奉献自己时,我们才能坐进此道,让自身伟大的创造力显露出来。


大道的功能就是平衡,大道不是别的,而是爱!很多人冲破不了原有生命版本的局限,正是因为他从来都没让“把爱传出去”成为自主行为。但生命只能在无我利他的基础上得以延伸——这个爱的法则十分给力,它能吸引整个宇宙中的集体智慧来祝福我们、帮助我们。心中有爱,世上才能无事。


赵妙果,2022年1月22日,第1447天

1 view0 comments

コメント


bottom of page