top of page

คำอำนวยพร 28 พฤศจิกายน 2564

Updated: Nov 29, 2021


**  การบรรลุและปฏิเต๋าคือการแสวงหาจากภายในตนเอง  ต้องฝึกฝน  สัมผัส  และกลายเป็นเต๋าของตน  การฝึกปฎิบัติไม่จำเป็นต้องแสวงหาจากภายนอกให้ลำบาก การที่จิตใจมุ่งออกภายนอก  ได้พบเห็นความรู้กว้างขวางมิใช่เรื่องไม่ดี แต่หากจะทำความรู้จักโลกโดยอาศัยเพียงความรู้กว้างขวาง เกรงว่าจะถูกจำกัดอยู่เพียงภาพภายนอกของโลกเท่านั้น  ยังคงไม่รู้มูลเหตุแห่งความวุ่นวายของโลก  ไม่สามารถทำให้โลกสงบสุข  และไม่อาจทำให้ตนเองสงบนิ่งมั่นคงได้  กายและใจกลับจะยิ่งวุ่นวาย  นี่มิใช่ "เดินทางยิ่งไกลเท่าไร  สิ่งที่รู้ยิ่งน้อย" หรอกหรือ?


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 46 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว


[เลิศคนมี 3 ชีวิต คือ ชีวิตธรรมดา ชีวิตแห่งภารกิจ และชีวิตแห่งพรหมลิขิต]


คติธรรมบทที่ 46


8. โลกทุกวันนี้ อัตราการเกิดโรคมะเร็งนับวันยิ่งสูงขึ้นและเร็วขึ้น อันที่จริง การเดินออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยก๊าซออกซิเจน ยืนหยัดศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ไปปรองดองครอบครัว และขัดเกลาคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์ ทั้งสองเรื่องนี้เพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรคส่วนใหญ่ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ


9. จงหยิบไม้กวาดขึ้นมา ทำความสะอาดความทะยานอยากและไม่รู้จักพอในส่วนลึกของจิตใจกันเถิด เมื่อโลกทางจิตวิญญาณสะอาดแล้ว ร่างกายก็สะอาด และจิตใจปลอดโปร่งแล้ว จุดอุดตันและไม่สบายในจิตใจจะปลอดโปร่งเอง


10. คนทั่วไปมีเพียงหนึ่งชีวิต คือชีวิตในเชิงสรีระ แต่เลิศคนมี 3 ชีวิต คือ ชีวิตธรรมดา ชีวิตแห่งภารกิจ และชีวิตแห่งพรหมลิขิต ซึ่งแบ่งแยกเป็นตัวแทนของการอยู่รอด ภาระหน้าที่ และปลายทางของชีวิต ขอถามหน่อยว่า ท่านมีกี่ชีวิต


11. ทรัพย์สมบัติมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่มีคุณสมบัติในการหมุนเวียนและให้บริการ ต้องเป็นของสังคมและใช้เพื่อสังคม คำกล่าวที่ว่า “สุภาพชนจะรับเงินอย่างถูกต้อง” ความมั่งคั่งคือดาบสองคม การที่จะรับทรัพย์สินเงินทองต้องสอดคล้องกับเต๋า ถูกต้องตามกฎหมาย ชอบธรรมและสมเหตุสมผล เช่นนี้จึงจะสบายใจได้ มิฉะนั้น กลับจะได้รับผลเสีย


12. “ความทะยานอยาก” และ “ไม่รู้จักพอ” คือความเปลี่ยนแปลงในจิตใจ คนรอบข้างไม่อาจรู้ได้ และยังสามารถระงับได้ด้วยสติสัมปชัญญะ แต่ “ความโลภ” เปลี่ยนจากความอยากได้ไปเป็นต้องได้ทันที และไม่อาจระงับไว้ได้ จนแสดงออกเป็นเบาะแสในพฤติกรรม “ความโลภ” คือคำกริยาที่น่ากลัวที่สุด เพราะมันไม่มีขีดจำกัดและไม่มีสติสัมปชัญญะ


13. การปฏิบัติตามเต๋าจึงจะเป็นผู้รู้จักพอนั้นมั่งมีแท้จริง นี่คือการฝึกฝนในรูปแบบใหญ่ซึ่ง ภายในดั่งอริยบุคคล ภายนอกดั่งราชา อัน “ภายในดั่งอริยบุคคล” คือเสน่ห์ของบุคลิกจากภายใน ส่วน “ภายนอกดั่งราชา” ย่อมหมายถึง การขยายสู่นอกของภายในดั่งอริยบุคคล และเป็นการแสดงออกของพลังที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบ การที่กล่าวว่า “ภายในดั่งอริยบุคคล ภายนอกดั่งราชา” ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นของการตื่นรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติตามกฎได้ แล้วใช้ลำดับขั้นตอนของจิตสำนึกตนส่งผลกระทบต่อโลกรอบตัวจากภายในสู่ภายนอก


14. “รู้จักพอจะมีพอเพียงนิรันดร์” เป็นทั้งท่าทีที่กระตือรือร้นของชีวิต และยังเป็นคานที่ให้เราสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ทางวัตถุกับโลกทางจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ “พอเพียงนิรันดร์” คือกฎของเต๋า ส่วนเต๋าคือมีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกัน ดังนั้น “พอเพียงนิรันดร์” ยังจำเป็นต้องใส่ใจจังหวะก้าวที่พร้อมเพรียงกันระหว่างจิตใจและวัตถุ หากพึ่งพาแต่ด้านที่ “มี” อย่างเดียว มนุษย์จะไม่มีวันพอใจได้อย่างแท้จริง เพราะ “ไม่มี” ที่อยู่เบื้องหลัง “มี” ต่างหากที่เป็นปัจจัยในการกำหนด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1328)

* * *


** 悟道、行道是要在自身中求,要修自己的道,要感受自己的道,成为自己的道,修行不需要向外去苦苦追求。一心向外,见多识广本来也不是什么坏事,但如果仅仅要通过见多识广来认识世界,恐怕就只能局限于世界的表象了。仍然不知天下乱源是什么,也不可能使天下太平下来,也不可能让自身安稳下来,自己身心反而会越来越乱,这不正是“其出弥远,其知弥少”吗?

早安!* * *


28卓越之人的三条命:生命、使命和天命

《道德经第46章分享暨收获月祝福》连载28


第四十六章 悟道心得


八、当今世界,癌症的发病率越来越高、越来越早。其实,在富氧环境中徒步锻炼;坚持学用《道德经》,去和谐家庭、亮化品质,这两者足以预防大部分心因性疾病的发生。


九、拿起扫帚,清理内心世界的贪婪和不知足吧。心灵世界干净了,身体也干净了;心通了,内在堵塞、不舒服的地方也就通畅了。


十、平庸的人只有一条命:性命。而卓越的人有三条命:生命、使命和天命——分别代表着生存、责任和归宿。请问:您有几条命?


十一、财富不属于任何人,它的属性是流动和服务,必须取之于社会,也用之于社会。所谓“君子爱财,取之有道”, 财富是一把双刃剑,获取财富必须合道、合法、合理、合情,这样才能心安理得;否则,必然反受其害。


十二、“可欲”和“不知足”是内心的变化,旁人无从得知,还可以靠理智将其压回;但“欲得”是从想要转变为立刻就要,是已经压抑不住地在行为中露出端倪了。“欲得”是一个最可怕的动词——因为,既没底线,也没理智。


十三、遵循大道才是真正的知足者富,这就是修内圣外王的大格局——“内圣”是内在的人格魅力;“外王”则是内圣的外延,是具有效率和影响力的力量展现。所谓“内圣外王”就是要在自我觉醒、遵循规律的前提下,由内而外地用自己的意识层次来影响周围的世界。


十四、“知足常足”既是积极的人生态度,也是让人类平衡物质生活与精神世界的有效杠杆。“常足”是道的规律,而道是有无相生的,所以“常足”也必须注重精神与物质的步调一致——单独依赖“有”的层面,人是不可能真正满足的。因为,“有”背后那个“无”才是决定因素。


赵妙果,2021年11月28日,第1393天

1 view0 comments

Comentários


bottom of page