top of page

3 ชาติ 3 ชั่วคน หมายถึงใคร

ถาม เหตุและผล 3 ชาติท่านกล่าวถึงหมายถึงใคร และ 3 ชั่วคนไหน


ตอบ โดยทั่วไปเหตุและผล 3 ชาติ หมายถึง ชาติก่อน ชาตินี้ และชาติหน้าของตน แต่ 3 ชั่วคนในที่นี้หมายถึง บิดามารดา คุณปู่คุณย่า คุณทวดตลอดจนบรรพบุรุษแต่ละสมัยในอดีต โรคภัยไข้เจ็บของคนจำนวนมากเป็นเพราะผลกรรมของวงศ์ตระกูลเป็นเหตุ กล่าวในทางกลับกัน ผลกรรมของวงศ์ตระกูลให้

เราเป็นผู้ฟื้นฟูCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับหลักธรรมคุ้มครองมนุษยชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 3)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 2972 views0 comments

Comentários


bottom of page