top of page

2564 ตุลาคมเดือนแห่งการเกิดใหม่

Updated: Feb 2, 2022
ตุลาคมเดือนแห่งการเกิดใหม่..

บัดนี้ขอมอบภูมิปัญญาสูงสุด 5 ประการ ของท่านเหลาจื่อแก่ท่าน **สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง เปี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่า ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ หลักแหลมมากคล้ายโง่งม มีคารมคมคายดุจซื่อๆ **


ชีวิตที่มีภูมิปัญญาสูงสุด 5 ประการ คือสภาวะการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่อยู่ตลอด

ขอให้ท่านสื่อเชื่อมกับต้นธารแห่งชีวิตไม่มีวันหมดสิ้นของจักรวาล

ขอให้ท่านทำงานตามความสามารถให้เป็นประโยชน์ในตำแหน่งของตนอย่างสงบ

ขอให้ท่านได้รับพลังและความอัศจรรย์ระหว่างการทำงาน

หากท่านประสบกับความท้าทายที่ “เร่งรีบ” “หนาวเหน็บ” และ “ร้อนรน”

ขอให้ท่านหวนคืน สู่ภาวะที่ “สงบนิ่ง” ปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วหันหลังกลับ เดินสู่ทางกลับบ้านตามเส้นทางที่.. **คนเจริญรอยตามดิน ดินเจริญรอยตามฟ้า ฟ้าเดินตามเต๋า เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ** หวนคืนสู่ความปรองดองของส่วนรวมที่ “สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” นี่คือการฝึกปฏิบัติของผู้ที่มีลักษณะเต๋าและคุณธรรมหนาแน่น

ในโลกแห่งอารมณ์ร้อน ผู้มีจิตสงบนิ่งย่อมมีชัย

ขอให้ท่านจงโชคดี


***************

4 views0 comments
bottom of page