top of page

2564 พฤศจิกายนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว

Updated: Feb 2, 2022

พฤศจิกายน คือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว

ในสองเดือนสุดท้ายของปี ค.ศ.2021 นี้

ขอให้ท่านใช้ชีวิตแบบผู้มีเต๋าที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ด้วยรูปแบบที่ท่านชอบ

หยั่งรากลึกลงล่าง เจริญเติบโตขึ้นบน มีจิตหนึ่งใจเดียวมุ่งสู่ความสว่าง ใช้ชีวิตตามที่ต้องการและเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

ขอให้เราจงถนอมรักวันเวลาที่อบอุ่นของโลกใบนี้ ประพันธ์บทกวีแห่งกาลเวลาอันยอดเยี่ยมต่อไป รอคอยโชคดีที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

ขอบคุณที่มีท่านร่วมเดินทาง


***********

10 views0 comments

Comments


bottom of page