7 กุมภาพันธ 2564 "รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก"

Updated: Sep 10

ณ เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี


กำหนดการ

05.30 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรให้ไตรภพสันติสุข

09.00 น. ต้อนรับสู่เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

09.10 น. รวบรวมพลังจิตเตรียมพร้อมอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติโลก

09.30 น. กิจกรรมรวมจิตหนึ่งใจเดียวเปิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในร่างกายเพื่อสลายภัยพิบัติ

09.30 น. พิธีกรกล่าวสวัสดีและนำเข้าสู่รายการ

09.40 น. ประธานมูลนิธิฯ : คุณวิศิษฎ์ เมธีภาคย์ กล่าวเปิดงาน