top of page

คำอำนวยพร 9 มกราคม 2565

Updated: Jan 10, 2022** ความหมายของชีวิตอยู่ที่ค้นพบตนเอง  มิใช่การสอดส่องหรือควบคุมผู้อื่น  “ลดน้อยและลดน้อยลง” คือการชำระล้างมลพิษจากโลภะ โทสะ โมหะ และมานะ  ชำระล้างอุปสรรคจากความคิดที่ชั่วร้าย  ชำระล้างจิตสำนึกที่ถือตนเองเป็นศูนย์กลาง และชำระล้างมลพิษในจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นหลังกำเนิด มีเพียงการลงมือกำจัดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ตลอดจนการพัฒนาที่ผิดทิศทาง จึงจะรวบรวมพลังทั้งหมดมาพัฒนาในทิศทางที่จำเป็น สำคัญ และถูกต้องที่สุดได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[การศึกษาคือกระบวนการ เป้าหมายคือใช้การศึกษานำเข้าสู่เต๋า]


1.3 การศึกษาคือกระบวนการ เป้าหมายคือใช้การศึกษานำเข้าสู่เต๋า


สิ่งที่โลกสืบทอดได้ เป็นเพียงด้านความรู้หรือเทคโนโลยีเท่านั้น ภูมิปัญญาและความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์สืบทอดได้ยาก สิ่งที่มีค่าที่สุดและต้องการสืบทอดที่สุด กลับเป็นสิ่งที่สืบทอดได้ยากเหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีพลังชีวิตและสัจธรรมความเป็นจริง ดังเช่น การแพทย์แผนจีน สูตรยาและอาการของโรคเรียนรู้ได้ง่าย แต่ความสมดุลส่วนทั้งหมดของหยินและหยางกลับกุมได้ยาก ดังเช่น การวาดภาพ การประกอบภาพให้ได้สัดส่วนและงดงามสมบูรณ์รวมทั้งการระบายสีนั้นเรียนรู้ง่าย แต่พลังชีวิตที่มีเสน่ห์น่าพิสมัยนอกเหนือพู่กันไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดได้


เมื่อเป็นเช่นนี้ ความรู้หลังกำเนิดคือสิ่งที่ต้องศึกษา เพราะความรู้ทำให้การรับรู้เข้าใกล้สัจธรรมได้มากขึ้น แต่ความรู้มิใช่ภูมิปัญญา ไม่อาจนำพาเราบรรลุถึงระดับ “เต๋า” ได้ เต๋าจืดชืดไร้รสชาติ หลักแหลมมากคล้ายโง่งม มีเพียงการลดน้อยและลดน้อยลง และเรียบง่ายจนถึงที่สุดแล้ว จึงจะแสดงบทบาทได้ เส้นทางเข้าสู่เต๋านี้ คือกระบวนการละทิ้งความหรูหรา หลงเหลือแต่ความเรียบง่าย และย้อนสู่ความใสเรียบง่ายแบบธรรมชาติ


การแสวงหาความรู้และเต๋าในอุดมคติ ไม่ควรเป็นการกระทำอย่างจงใจ แต่ควรพายเรือตามน้ำ เตรียมเงื่อนไขให้พร้อม เพราะความรู้เชื่อมโยงถึงกัน ความรู้กับเต๋าก็เชื่อมโยงถึงกันด้วย เมื่อศึกษาแล้วประยุกต์ใช้ จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง เช่นนี้ จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จงใจเรียนรู้ แสวงหาเต๋าโดยไม่จงใจแสวงหา ไม่ตกเป็น “ทาส” ของการศึกษาหาความรู้และแสวงหาเต๋า แต่เป็นการกุมความรู้เพื่อนำมาใช้งาน เป็นผู้กุมบังเหียนชีวิตที่เข้าใจเต๋าอย่างลึกซึ้งและสร้างความอบอุ่นแก่โลก


ชีวิตมีขีดจำกัด ความรู้ไร้ขีดจำกัด หากทุ่มเทสิ่งที่มีขีดจำกัดไปกับการแสวงหาสิ่งที่ไร้ขีดจำกัด ต่อให้ทุ่มเททั้งชีวิตก็ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้น การศึกษาคือกระบวนการ เป้าหมายคือใช้การศึกษานำเข้าสู่เต๋า การศึกษาคือการแสวงหาสิ่งที่ “มี” การฝึกธรรมะคือการแสวงหาสิ่งที่ “ไม่มี” ชีวิตที่มีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกันจึงจะเปี่ยมไปด้วยพลัง มีชีวิตชีวาผาสุก และอิสรเสรี


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 9 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1434)

* * *


** 人生的意义在于找到自己,而非浏览与控制别人。“损之又损”就是清理贪嗔痴慢的污染,清理阴暗想法的障碍,清理以自我为中心的意识,清理后天对心灵的所有污染。只有主动去除那些多余的、不必要的、甚至是错误方向上的生长,才能集中所有能量,在最必要、最关键、最正确的方向上成长。

早安!* * *


09为学是过程,进道是目的

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载09


三、为学是过程,由为学而进道,才是目的。


世间能传的,只是知识或技术层面的东西,智慧与悟性是难以传承的。然而最有价值、最需要传承的,恰恰是这些不好传承的东西,这是生命力之所在、真相真谛之所在。比如中医,药方病症容易学,但阴阳的整体平衡却不易掌握。比如作画,构图渲染容易学,而笔墨之外的神韵气场则无法言喻。


即使如此,后天的知识也是要学习的,因为知识能使认识更接近真理。但知识不是智慧,不能带我们到达“道”的层面。道,大味若淡、大巧若拙。只有在损之又损、简而再简之后,才能显露出来。这个进道的路径就是去华留朴、返璞归真的过程。


理想的求知和求道,都不该是有心而为,而应是顺水行舟、水到渠成。因为知识是相通的,知识与道也是相通的。学以致用,才是真正的学习。这样,才能做到不为学习而学习,不为求道而求道;不会成了学问和求道的“奴隶”,而是成为掌握知识为我所用、了悟大道温暖人间的生命主宰。


生命有限,知识无限。若把有限投入到对无限的追求中,耗尽一生,也无法穷尽。所以,为学是过程,由为学而进道,才是目的。为学是追求“有”,为道是探寻“无”。有无相生的人生才充满力量、充满生机、充满幸福与自在。


赵妙果,2022年1月9日,第1434天2 views0 comments

コメント


bottom of page