DSC00874new.jpg

1 กายบริหาร

พัฒนาสมองซีกขวา

 กายบริหารบำรุงรักษาสุขภาพตามคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มีทั้งหมด 3 ท่าด้วยกัน เป็นท่าที่ง่ายต่อการเรียนรู้  ช่วยในการปลุกกระตุ้นพลังอันยิ่งใหญ่ภายในร่างกาย

กระตุ้นเซลล์สมองให้มีชีวิตชีวา ป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อม ชำระล้างพลังชีวิตที่เจ็บป่วย เสริมพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ เปิดเส้นทางเดินพลังงานแสง (ออร่า) 7 สีในร่างกายให้สว่างไสว