16มค (10).JPG

2 รำมวย

พัฒนาซอฟต์แวร์หัวใจดวงที่สอง

 ทำให้โลหิตมีคุณภาพยอดเยี่ยม กระตุ้นโลหิต 9 ระบบทั่วร่างกายไหลเวียนดี  ขจัดพิษจากสารอนุมูลอิสระ  เนื้อหาในเพลงมวยเต้าซิ่น เป็นเข็มทิศชี้นำชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

เคล็ดลับทั้ง 9 ประการนี้คือ รักเมตตาทำความดี จิตผ่องใสลดกิเลส ถ่อมตนอ่อนโยน เทิดเต๋าทูนคุณธรรม  คนทั่วโลกเพื่อส่วนรวม สร้างนาบุญให้มากหลาย ปกครองด้วยอกรรม (อู๋เหวย)

ทำความดีเสมอต้นเสมอปลาย และฟ้าดินยืนยง

หลักการรำมวย คือ 1. ย่อเข่า 2. สันหลังตั้งตรง 3. ใบหน้ายิ้มแย้ม

เวลาที่ดีที่สุดในการรำมวยคือเวลาเช้าตรู่ รองลงมาคือหลังรับประทานอาหารประมาณ 30 นาที และรองลงมาอีกคือหลังจากทำงานเสร็จ หรือเวลามีอารมณ์ตึงเครียด