top of page

"ณ ที่นี้ มีสนามแม่เหล็กใหญ่ที่มีดุลยภาพ สามารถช่วยเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

ณ ที่นี้ เป็นสถานที่ฝึกฝนยกระดับจิตวิญญาณและเผยแผ่จิตแห่งความรักฉันพี่น้อง

ณ ที่นี้ เต็มเปี่ยมด้วยสื่อข้อมูลที่ดีงาม

ณ ที่นี้ เป็นต้นธารพลังแห่งสติปัญญาและความสำเร็จ"

เมืองวัฒนธรรม

เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล ตั้งอยู่ภายในเมืองวัฒนธรรม

เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อยู่เชิงเขาที่มีพลอยสีแดงในประเทศไทย มีสนามแม่เหล็กที่มีความพิเศษเฉพาะ ผู้คนนิยมให้สมญาเมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากลว่า “สวรรค์บนดิน” และพากันบอกต่อ หรือนัดพบญาติสนิทมิตรสหายมาที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่า

เมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ จะเห็นภูเขาล้อมรอบเป็นทิวแถวเชื่อมจรดฟ้า อากาศบริสุทธิ์สดชื่นเป็นธรรมชาติ ต้นไม้เขียวชอุ่มร่มรื่น ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ว ผู้คนยิ้มแย้มด้วยมิตรไมตรี ฉันพี่น้องดุจดั่งครอบครัวเดียวกัน ได้สัมผัสกับความรัก ความจริงใจ

เมื่อมาถึงเมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อฯ ทุกคนล้วนแต่ ได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุข และสัมผัสถึงว่าร่างกายตนได้รับการปรับสมดุลให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเด่นชัด จนก่อเกิดเรื่องจริงดั่งเทพนิยายที่ให้ความประทับใจ เรื่องแล้วเรื่องเล่า ท่ามกลางความร่าเริง และยกระดับจิตวิญญาณ ท่ามกลางความสงบนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับส่วนลึกของจิตใจที่เกิดธรรมะปีติอย่างไร้ขีดจำกัด

  

เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากลเริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี ค.ศ. 2000 สร้างขึ้นด้วยการรวมตัวของผู้มีจิตใจรัก ศรัทธาเต้าซิ่น และผู้มอบอุทิศด้วยความรักจำนวนมาก ปัจจุบันโครงการ ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว สามารถรองรับผู้ที่รักชีวิตและสุขภาพจำนวนมากเข้าอบรม เพื่อเป็นแนวทางชี้นำชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข

จนประสบความสำเร็จรุ่นแล้วรุ่นเล่า

bottom of page