DSC02105.JPG

7 นันทนาการ

พัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการแสดงออก

 อาศัยรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจ มาเสริมการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเต้าเต๋อจิงได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เช่น เต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม, อำนวยพรทัศนาจรปลุกพลังชีวิต (อดอาหารล้างพิษ), สานใจรักทั่วปฐพี, จัดงานสัมนาและอ่านหนังสือเต้าซิ่น, จัดค่ายยุวชนเต้าซิ่น เป็นต้น

 

การเต้นรำเต้าซิ่น

แนวคิดเกี่ยวกับคำว่า “เต้าซิ่น”
คำว่า “เต้า” หรือ “เต๋า” คือ ศูนย์รวมต้นธารและกฎเกณฑ์ของจักรวาล 

คำว่า “ซิ่น” คือ ซื่อสัตย์มีสัจจะ จิตตนและสัญชาตญาณ 

ส่วนคำว่า “เต้าซิ่น” หมายถึง การทำได้แท้จริงตามกฎธรรมชาติ

พลังอันอัศจรรย์ของการเต้นรำบำรุงรักษาสุขภาพตาม “เต้าเต๋อจิง” มาจากสามรวมเป็นหนึ่ง
หนึ่ง คือ การยืดและบิดตัวของมือ เท้าและเอว
สอง คือ การปรับร่างกายแบบเปิดให้เป็นระเบียบและมีความกลมกลืน
สาม คือ ดนตรีเต้าซิ่นที่แตกต่างกันมีบทบาทและประสิทธิภาพของสนามแม่เหล็กที่ไม่เหมือนกัน