top of page
DSC02105.JPG

7 นันทนาการ

พัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการแสดงออก

อาศัยรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจ มาเสริมการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเต้าเต๋อจิงได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เช่น เต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม, อำนวยพรทัศนาจรปลุกพลังชีวิต (อดอาหารล้างพิษ), สานใจรักทั่วปฐพี, จัดงานสัมนาและอ่านหนังสือเต้าซิ่น, จัดค่ายยุวชนเต้าซิ่น เป็นต้น

การเต้นรำเต้าซิ่น

แนวคิดเกี่ยวกับคำว่า “เต้าซิ่น”
คำว่า “เต้า” หรือ “เต๋า” คือ ศูนย์รวมต้นธารและกฎเกณฑ์ของจักรวาล 

คำว่า “ซิ่น” คือ ซื่อสัตย์มีสัจจะ จิตตนและสัญชาตญาณ 
ส่วนคำว่า “เต้าซิ่น” หมายถึง การทำได้แท้จริงตามกฎธรรมชาติ

พลังอันอัศจรรย์ของการเต้นรำบำรุงรักษาสุขภาพตาม “เต้าเต๋อจิง” มาจากสามรวมเป็นหนึ่ง
หนึ่ง คือ การยืดและบิดตัวของมือ เท้าและเอว
สอง คือ การปรับร่างกายแบบเปิดให้เป็นระเบียบและมีความกลมกลืน
สาม คือ ดนตรีเต้าซิ่นที่แตกต่างกันมีบทบาทและประสิทธิภาพของสนามแม่เหล็กที่ไม่เหมือนกัน

เต้นรำ เป็นการทะลุทะลวงจุดสำคัญ 3 จุดในร่างกาย ได้แก่ จุดต้าจุย (จุดฝังเข็มบนแนวกึ่งกลางสันหลัง ตรงช่องใต้ปุ่มกระดูกคอที่ 7) จุดเกาฮวง (บริเวณใต้หัวใจ เหนือกะบังลม) และจุดมิ่งเหมิน (จุดบั้นเอวด้านหลัง) ถ้าทั้ง 3 จุดนี้ทะลุทะลวง โรคภัยทั้งหลายในร่างกายจะหายไปอย่างรวดเร็ว!

เต้นรำเต้าซิ่นบำรุงรักษาสุขภาพ (ท่ากระทำ)

1. ทำให้ชีวิตเบ่งบาน (เพลงสดุดีเหลาจื่อ)

   ท่าย่อย 3 ท่า : มีพลังชีวิตครอบคลุมไปทั่ว / เปิดประตูสวรรค์ / ทำให้ชีวิดเบ่งบาน
   1.1 มีพลังชีวิตครอบคลุมไปทั่ว : เปิดไหล่ ออกแรงจากเอว ใช้ไหล่นำศอก ใช้ศอกนำข้อมือ เปิดระบบหัวใจและปอด ทะลุทะลวงเส้นลมปรานซานเจียว เปิดร่างกายออก เคลื่อนไหวกระดูกสะบัก
   1.2 เปิดประตูสวรรค์ : ร่างกายยืดตัวไปทางซ้าย ทางขวา หรือขึ้นฟ้า สองแขนยกสูง ปลายนิ้วทุกนิ้วยืดขึ้นฟ้า ยืดไปสู่จักรวาลที่ไร้ขอบเขต แขนสองข้างชิดหู ปลายเท้าขวาแตะพื้น หยั่งรากลึกทะลุลงพื้นดิน สื่อเชื่อมอีกฝั่งของจักรวาล
   1.3 ทำให้ชีวิตเบ่งบาน : ก้าวเดิน 4 ทิศ เริ่มก้าวขาซ้าย สองแขนยืดออกอย่างไร้ขีดจำกัดทั้งแนวตั้งและแนวนอน แขนที่ยืดขึ้นชิดใบหู แขนและปลายนิ้วยืดออกอย่างไร้ขีดจำกัด บิดตัวไปด้านหลัง หันศีรษะ บิดหลัง

2. เชื่อมโยงต้นกำเนิด (เพลงแรงปรารถนา)
   ท่าย่อย 3 ท่า : เชื่อมโยงตันกำเนิด / ถ่ายทอดพลังรัก / ผูกบุญสัมพันธ์ให้กว้าง
   2.1 เชื่อมโยงต้นกำเนิด : บิดเอว จมไหล่ ห้นศีรษะ ยืดแขน เมื่อยืดมือออกปลายนิ้วเหยียดขึ้นด้านบนอย่างไร้ขีดจำกัด เมื่อกลับมาหน้าตรงให้รักษาท่าพื้นฐานของร่างกายไว้ (ตั้งตรง จมไหล่ ยืดเอว)
   2.2 ถ่ายทอดพลังรัก : สองมือเปิดออกแนวนอน ยืดให้ได้มากที่สุด เปิดไหล่ ก้าวขา บิดละโพก หันศีรษะ บิดเอวเป็นแนวนอน การเปิดปิดของร่างกาย เมื่อเปิดออก ต้องเปิดออกให้สุด เมื่อปิด ร่างกายกลับคืนสู่ท่าตรง ร่างกายท่อนบน และร่างสอดคล้องประสานกัน ผ่อนคลายในระดับที่พอดี
   2.3 ผูกบุญสัมพันธ์ให้กว้าง : ใช้เอวเป็นหลัก ออกแรงจากเอว บิดขยับบริเวณไหล่ ศอก และสะโพก ในขณะที่เคลื่อนไหว กระตุ้นแหล่งพลังงานบริเวณอกและหลัง เพิ่มและแสดงออกถึงความคล่องแคล่วยืดหยุ่นของร่างกาย

3. มีความสมดุลอันกว้างใหญ่ (เพลงชมรมเต้าเด๋อซิ่นซี)
   ท่าย่อย 3 ทำ : อิสรเสรีและสมบูรณ์ / เปิดกว้างให้อภัย / มีความสมดุลอันกว้างใหญ่ไพศาล
   3.1 อิสรเสรีและสมบูรณ์ : ร่างกายยืดตรงผึ่งผาย เคลื่อนไหวหน้าหลัง เดินขาไขว้แตะ การเปิดปิดของร่างกาย เมื่อเปิดรักษาระยะห่างของใด้รักแร้ไว้ 1 กำปั้น เมื่อปิตรักษาท่าพื้นฐานของร่างกายไว้
   3.2 เปิดกว้างให้อภัย : แขนระดับเดียวกับหัวไหล่ อกผายไหล่ผึ่ง ขยับกระดูกสะบัก ขาหน้าเข่าตั้งฉากขาหลังยืด ร่างกายตั้งตรง หัวเข่าไม่เกินปลายเท้า รักษาร่างกายตั้งตรงและสมดุล
   3.3 มีความสมดุลอันกว้างใหญ่ไพศาล : เมื่อเปิดร่างกายออกเคลื่อนที่เป็นแนวนอนรักษาทำพื้นฐานของร่างกายไว้ เมื่อปิดร่างกายสองมือกำหมัดไขว้กันตรงหน้าอก น้ำหนักอยู่บนขาข้างใดข้างหนึ่ง ขาอีกข้างยกส้นเท้าขึ้นด้านบน บิดศีรษะไปมองเห็นฝีเท้า (ปลายเท้า) ยืดเส้นลมปรานสองด้านบนลำคอ ออกกำลังเส้นทั้งสองข้างของคอ (คอหงส์)


4. รวบรวมพลังชีวิตที่ดีงาม (เพลงสิ่งชี้แนะร่วมฝึกปฏิบัติ)
    ท่าย่อย 3 ท่า : ไม่กลัวความหลงระเริง / ปรบมือชื่นชมยินดี / รวบรวมพลังชีวิตที่ดีงาม
    4.1ไม่กลัวความหลงระเริง : มือข้างหนึ่งวางที่จุดมิ่งเหมิน (บริเวณเอวต้านหลัง) มืออีกข้างหนึ่งฝ่ามือตั้งตรง ขณะที่หมุนเอวดันแขนออกเฉียงค่อนมาข้างหน้า ท่ากระทำมั่นคงมีพลัง

    4.2 ปรบมือชื่นชมยินดี : เปิดไหล่ยกศอก ปรบมือกระทืบเท้า ฝ่ามือและฝ่าเท้าคือศูนย์รวมจุดประสาทของร่างกาย บนฝ่ามือมีจุดเหลากงที่เชื่อมโยงกับชีพจรหัวใจ บนฝ่าเท้ามีจุดหย่งเฉวียนเชื่อมโย่งกับจุดมิ่งเหมินและไต ดังนั้น การปรบมือและกระทืบเท้าเป็นจังหวะเดียวกันเป็นการกระตุ้นธาตุน้ำและไฟของไตและหัวใจให้ประสานกัน นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้คนเราไม่เจ็บปวย เวลากระทืบเท้า ต้องเหยียบลงไปทั้งฝ่าเท้า
   4.3 รวบรวมพลังชีวิตที่ดีงาม : เดินก้าวซ้ายขวา ศอกแตะเข่า ร่างกายตั้งตรง สะโพกและเอวบิดทิศทางตรงข้ามกัน ความสมดุลของแรง รวบรวมสมาธิ


5.จิตมั่นคง (เพลงพบกันใหม่)
   ท่าย่อย 3 ท่า : ความกลมของจักรวาล / ชีวิตที่ท้าทาย / จิตมั่นคง
   5.1 ความกลมของจักรวาล : ฝ่ามือสองข้างหันออกข้างนอก ฝ่ามือตั้ง วาดวงกลมทิศทางเดียวกัน 1 วงใหญ่ และ 1 วงเล็ก ขณะที่วาดวงเล็กใช้ไหล่นำพาศอก ใช้ศอกนำพาข้อมือ ใช้ข้อมือนำพานิ้ว ขณะที่วาดวงกลมใหญ่บิดเอวเป็นวงกว้าง เปิดร่างกายออก
   5.2 ชีวิตที่ท้าทาย : เดินไปข้างหน้า สองมือกำหลวมๆ วาดเป็นวงกลม ใช้ไหล่นำพาศอก ใต้รักแร้รักษาระยะห่าง 1 กำปั้น ใช้มือข้างหนึ่งสับลงพร้อมกับเตะขา ท่ากระทำแข็งแรง เด็ดขาด ร่างกายตั้งตรง
   5.3 จิตมั่นคง : ร่างกายตั้งตรง อย่าก้มศีรษะ ทำตามระดับความอ่อนของร่างกาย โน้มเอวเท่าที่ได้ ใช้แรงจากการเหวี่ยงแขน ขณะที่เหวี่ยงแขน พยายามให้เขนแนบชิดลำตัว ยืดเส้นลมปราณด้านข้างลำตัว


6.ยกขึ้นและปล่อยวางได้ (เพลงเตำรอเธอทุกวันคืน)  
   ท่าย่อย 3 ท่า : ยกขึ้นและปล่อยวางได้ / ยืนอยู่บนความเป็นจริง / โค้งงอยืดออกได้
   6.1 ยกขึ้นและปล่อยวางได้ : เดินไปข้างหน้า ร่างกายเปิดออกไปด้านบน เปิดไหล่ขยายอก เมื่อถอยหลัง สองมือเปิดออกด้านล่างวาดกลับด้านข้างลำตัว หนีบรักแร้จมไหล่ ไม่ว่าสองมือจะยกขึ้นหรือวางลง ร่างกายรักษาสภาวะที่ยืดตรงผึ่งผายไว้
   6.2 ยืนอยู่บนความเป็นจริง : ยกสองแขนขึ้นจากข้างลำตัว พลิกฝ่ามือตามธรรมชาติมายังเหนือจุดไปฮุ่ยบนกระหม่อม สองมือประกบกัน

   6.3 โค้งงอยืดออกได้ : สิบนิ้วสลับฟันปลา ฝ่ามือหงายขึ้น แขนสองข้างชิดหู เมื่อยืดตัวขึ้นยกส้นเท้า เมื่อย่อตัวลงสองมือกดลงที่จุดไปซุ่ยบนกลางกระหม่อม ขณะเดียวกันขาสองข้างย่อลง เข่าไม่เกินปลายเท้า ทิ้งน้ำหนักลงอย่างมั่นคง


7.เชื่อมสัมพันธ์รอบตัว (เพลงรักคือพลังของเรา) 
   ท่าย่อย 3 ท่า : เชื่อมสัมพันธ์รอบตัว / ยืนอยู่ที่เดิม / มังกรเขียวพ้นน้ำ
   7.1 เชื่อมสัมพันธ์รอบตัว : เริ่มเดินขาขวา เดินไปข้างหน้า ถอยขางอเข่าหน้าขาหลังยืดออก เมื่อเหยียดไปข้างหน้าปลายเท้าแตะพื้น
เมื่อถอยหลังงอเข่าหน้าขาหลังยืดออก แขนอยู่ระดับเดียวกับไหล่ ร่างกายตั้งตรงเสมอ
   7.2 ยืนอยู่ที่เดิม : ย่ำเท้าอยู่กับที่เพื่อปรับจังหวะ เตรียมพร้อมก้าวขาออก ขณะที่ย่ำเท้ามีการขยับไหล่ ศอก และแขนทั้งสองข้าง บิดขยับแผ่นหลังและช่วงเอว
   7.3 มังกรเขียวพ้นน้ำ : สองแขนวาดวงกลมจากหน้าอกไปยังเหนือกระหม่อม โน้มเอวไปด้านข้าง เมื่อยกแขนสองข้างแขนต้องชิดหู พร้อมกับยืดลำตัวไปด้านข้างเฉียงบน ยืดเส้นลมปราณด้านข้างลำตัวทั้งสองข้าง


8.เข้าหาคนด้วยความอ่อนโยน (เพลงชาวเต้าซิ่นทุกคนต้องจดจำ) 
   ท่าย่อย 3 ท่า : เข้าหาคนด้วยความอ่อนโยน / ร่วมฉลองกันทั่วโลก / หยั่งรากลึก
   8.1 เข้าหาคนด้วยความอ่อนโยน : ปรบมือตรงหน้าอก สิบนิ้สลับฟันปลาเคลื่อนไหวทิศทางหน้าหลัง แขนระดับเดียวกับไหล่ เมื่อยืดออกข้างหน้าฝ่ามือหันออกนอก เมื่อถอยกลับมาฝ่ามือหันเข้าด้านใน ขาหน้างอเข่าขาหลังเหยียดตรง รักษาร่างกายให้ตั้งตรง
   8.2 ร่วมฉลองกันทั่วโลก : ปรบมือตรงหน้าอก สิบนิ้วสลับฟันปลาเคลื่อนไหวทิศทางขึ้นลง เมื่อยกแขนขึ้นแขนแนบชิตหู เมื่อลดแขนลงให้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่
   8.3 หยั่งรากลึก : ปรบมือตรงหน้าอก สิบนิ้วสลับฟันปลา เอวเคลื่อนไหวขึ้นลง เมื่อก้มเอวล้มฝ่ามือหันลงพื้น แขนยืดตรง เปิดกระดูกสะบักต้านหลังและแหล่งพลังงานรอบๆ เมื่อยกตัวขึ้นฝ่ามือหันเข้าหาตัว อกผายไหล่ผึ่ง ร่างกายตั้งตรง

9.ทำตนเองให้ดี (เพลงงามเอ๋ยชาวเต้าซิ่น)
   ท่าย่อย 3 ท่า : ทำคนเองให้ดี / แผ่ความรักไปทั่วโลก / ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต๋า
   9.1 ทำตนเองให้ดี : สองแขนยกขึ้นเป็นเส้นตรงระดับเดียวกับไหล่ ฝ่ามือตั้งขึ้น บิดเอวยกขา เอวและสะโพกออกแรงบิดไปทิศทาง ตรงกันข้ามกัน ร่างกายมีลักษณะเหมือนการบิดผ้าขนหนู ขยับเส้นลมปราณและกล้ามเนื้อบนแผ่นหลัง
   9.2 แผ่ความรักไปทั่วโลก : สองขาย่อเข่าลง ร่างกายขยับซ้ายขวาสมดุลกัน สองแขนวาดวงกลมเปิดออกด้านข้างซ้ายขวา ออกแรง
จากเอว เอวนำพาไหล่ ไหล่นำพาศอก ศอกนำพามือ ครึ่งวงกลมบนฝ่ามือหงายขึ้น ครึ่งวงกลมล่างฝ่ามือคว่ำลง ขณะเคลื่อนไหวร่างกายรักษาท่าพื้นฐานของร่างกายไว้ ขาข้างหนึ่งงอเข่าอีกข้างเหยียดตรง เข่าข้างที่งอ อย่าเกินปลายเท้า
   9.3 ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต่ำ : ท่าแรดชมจันทร์ เปิดกระดูกสะบัก เปิดบริเวณหน้าอก ทิ้งไหล่ลง เท้าฝ่ามือไว้บนเข่า ทิ้งไหล่ลงแล้วหมุนคอ ร่างกายเหยียดตรง แผ่นหลังยืดและบิด เพื่อออกกำลังให้กระดูกสันหลังและสะบักผ่อนคลาย


10.ประพฤติดี สง่าผ่าเผย (เพลงเราคือชนรุ่นใหม่ชาวเต้าซิ่น)
   ท่าย่อย 3 ท่า : มีความสุขและอิสระเสรี / ฟ้าดินยินดี / ประพฤติดี สง่าผ่าเผย
   10.1 มีความสุขและอิสระเสรี : ก้าวขาไปด้านข้างซ้ายชิดขวาชิด เปิดไหล่เปีดอกให้กว้าง ร่างกายตั้งตรง เก็บหน้าท้องขมิบก้น
   10.2 ฟ้าดินยินดี : กระโดดตบ มือตบขึ้นลง เมื่อปรบมือด้านบนสองแขนชิดหู สองขากางออก เมื่อตบด้านล่างสองมือตบลงบนเส้นลมปราณถุงน้ำดีด้านข้างลำตัวทั้งสองข้าง สองขาชิดกัน ทำกระทำสง่างาม ผ่อนคลาย สนุกสนาน
   10.3 ประพฤติดี สง่าผ่าเผย : ย่ำเท้าอยู่กับที่ ลักษณะเหมือนกับการเต้นออกกำลังกายเข้าจังหวะ ขยับไหล่ ศอก แขน และเข่าทั้งสอง
ข้างอย่างคึกคักมีชีวิตชีวา


11.เคารพสรรพสิ่ง (เพลงฉันรักเธอเต้าเต๋อซิ่นซี) 
   ท่าย่อย 2 ท่า : จากบนลงล่าง / เคารพสรรพสิ่ง
   11.1 จากบนลงล่าง :สองขาชิดกัน ร่างกายตั้งตรง ย่อตัวลง ก้มศีรษะ สองมือโอบกอด ลักษณะเหมือนทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา

จิตใจย้อนคืนสู่สภาวะแรกกำเนิด

   11.2 เคารพสรรพสิ่ง : ค่อยๆ ยืดตัวขึ้น ก้าวขาออกด้านข้างซ้ายหรือขวา เปิดมือออกจากกลางหน้าอก โอบกอดโลก โอบกอดชีวิต เปิดรับสรรพสิ่ง สำนึกบุญคุณทุกสิ่ง แขนสองข้างกางออกเหมือนใบพัดกังหันลม ใช้เอวเป็นจุดศูนย์กลาง แขนสองข้างวาดวงกลมหน้าหลังในทิศทางตรงกันข้ามพร้อมกัน

bottom of page