เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

8 สาขา

เคล็ดลับการนำพลังธรรมชาติและพลังคุณธรรมความดีงามของมนุษย์ 

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด จิตใจ และร่างกายของเรา

ต้นกำเนิด

เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

LaoZi.jpg

ท่านเหลาจื่อ

นักปราชญ์จีนโบราณ

DDJ.jpg

เต้าเต๋อจิง

ราชาแห่งหมื่นคัมภีร์

Copy (2) of DSC00425.jpg

อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

ผู้ริเริ่มสรรค์สร้างเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

เทคนิค

กลวิธีเฉพาะที่ถูกต้องแม่นยำ

ทำซ้ำได้ ควบคุมได้ ปฏิบัติได้

เต้า (เต๋า

กฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งในจักรวาล

เต๋อ

คุณธรรม

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ (เต๋า)

ซิ่นซี

การสื่อสาร ข้อมูลในจักรวาล

เป็นพลังที่เคลื่อนไหวได้

1 กายบริหาร

2 รำมวย

 

 5 สื่อพัฒนา

6 ร่วมฝึกปฏิบัติ

7 นันทนาการ

8 รับใช้สังคม