top of page
3551 (81).JPG

4 สมาธิ

พัฒนาสติปัญญา

 

พัฒนาจิตให้สงบนิ่ง ยกระดับจิตวิญญาณ  และเสริมสติปัญญา

บ่มเพาะใจรักที่ยิ่งใหญ่  ช่วยจิตใจผ่อนคลาย เบิกบาน สงบ และบริสุทธิ์

การนั่งสมาธิแบบเต้าซิ่นสามารถนั่งได้ 2 แบบ คือ

1.ฟังคำบรรยายอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ 2.ฟังดนตรีชีวิต

4-พย (45).JPG

นั่งบนเก้าอี้

นั่งตัวตรง หลังไม่พิงพนัก นั่งเพียงเศษ 1 ส่วน 3 ของเก้าอี้ เท้าทั้งสองวางราบกับพื้น หงายฝ่ามือทั้ง 2 วางบนต้นขา สำหรับท่านที่มีความดันโลหิตสูง โปรดคว่ำฝ่ามือลง

4-พย (50).JPG

นั่งกับพื้น

วางเท้าขวาทับเท้าซ้าย เป็นท่าขัดสมาธิ ฝ่ามือขวาวางทับฝ่ามือซ้าย โดยให้ข้อกลางนิ้วชี้ทั้ง 2 ตรงกัน นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 หันเข้าหากัน (ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว)

วันจันทร์
02:34
วันอังคาร
02:58
วันพุธ
02:54
วันพฤหัส
02:56
วันศุกร์
02:57
วันเสาร์
02:18
เสียงอ่านคัมภีร์ เต้าเต๋อจิง 81 บท
51:00

เสียงอ่านคัมภีร์ เต้าเต๋อจิง 81 บท

เสียงอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้ (ประพันธ์และเรียบเรียงโดย อ.จ้าวเมี่ยวกว่อ) อ่านโดย คุณ เนตรทราย คุรุจิตธรรม คัมภีร์เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต้าเต๋อจื่อ ประพันธ์โดยท่านเหล่าจื่อเป็นเวลาเกือบ 2800 ปีมาแล้ว (ก่อนศาสนาพุทธ) ประกอบด้วยอักษรจีนห้าพันคำ แบ่งแยกออกเป็น 81 บท มีคำกล่าวว่า คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเป็นราชาแห่งหมื่นคัมภีร์ ว่าด้วยศาสตร์ของการเป็นผู้นำ และได้มีคนมาถอดความแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน "เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน คัมภีร์นี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักปราชญ์ชาวจีน และแพร่หลายในแถบประเทศตะวันออกต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตก ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแท้ของแนวคิดคือ การยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติมิใช่การปรุงแต่งตามตัณหา หรือความปรารถนาของมนุษย์ คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นที่มหัศจรรย์มาก ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใดจึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้
bottom of page