top of page
3551 (81).JPG

4 สมาธิ

พัฒนาสติปัญญา

 

พัฒนาจิตให้สงบนิ่ง ยกระดับจิตวิญญาณ  และเสริมสติปัญญา

บ่มเพาะใจรักที่ยิ่งใหญ่  ช่วยจิตใจผ่อนคลาย เบิกบาน สงบ และบริสุทธิ์

การนั่งสมาธิแบบเต้าซิ่นสามารถนั่งได้ 2 แบบ คือ

1.ฟังคำบรรยายอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ 2.ฟังดนตรีชีวิต

4-พย (45).JPG

นั่งบนเก้าอี้

นั่งตัวตรง หลังไม่พิงพนัก นั่งเพียงเศษ 1 ส่วน 3 ของเก้าอี้ เท้าทั้งสองวางราบกับพื้น หงายฝ่ามือทั้ง 2 วางบนต้นขา สำหรับท่านที่มีความดันโลหิตสูง โปรดคว่ำฝ่ามือลง

4-พย (50).JPG

นั่งกับพื้น

วางเท้าขวาทับเท้าซ้าย เป็นท่าขัดสมาธิ ฝ่ามือขวาวางทับฝ่ามือซ้าย โดยให้ข้อกลางนิ้วชี้ทั้ง 2 ตรงกัน นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 หันเข้าหากัน (ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว)